Emma Brand - Glendale High School - Setter Right Side Hitter